5.1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
ΘΕΩΡΙΑ:
- Τι είναι η κοινωνικοποίηση; Ποια η διαφορά κοινωνικού κανόνα και κοινωνικής αξίας;
- Ποια είναι η χρησιμότητα της κοινωνικοποίησης στον πολιτισμό μιας κοινωνίας;
- Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία δυναμική; Φέρτε παραδείγματα.
- Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία διαρκής; Φέρτε παραδείγματα.
- Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
- Κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσω της παρέας και μέσω της οικογένειας: σκεφτείτε πώς γίνεται από τις δικές σας εμπειρίες. Ποιος χαρακτήρας της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης φαίνεται από το παράδειγμα αυτό;
- Κοινωνικοποίηση και λαϊκά παιχνίδια: παρακολουθείστε αυτό το βίντεο με γνωστά παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στις παρέες τους. Με ποιον τρόπο τα παιχνίδια αυτά συνέβαλαν στην κοινωνικοποίηση και τη συγκρότηση της προσωπικότητας του ατόμου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου