ΜΑΘΗΜΑ 4ο: 2.1.1-2.1.2 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (pdf)]
[ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
[ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: Η λέσχη Μπίλντερμπεργκ]

ΘΕΩΡΙΑ:
- Τι είναι η κοινωνική ομάδα; Αναλύστε ένα-ένα τα χαρακτηριστικά της (σελ. 15, 2.1.1., 3η και 4η παρ.)
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών κοινωνικών ομάδων; Αναφέρτε ένα παράδειγμα για κάθε ομάδα (σελ. 16 στοιχείο 1).
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανοιχτών και κλειστών κοινωνικών ομάδων; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη καθεμία; Αναφέρτε ένα παράδειγμα για κάθε ομάδα (σελ. 16, στοιχείο 2).
ΠΡΑΚΤΙΚΑ:
- Αναφέρτε μερικές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες στις οποίες συμμετέχετε και αιτιολογείστε τα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τον ορισμό της κοινωνικής ομάδας.
- Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με τη λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Ποια η διαφορά της ομάδας αυτής από ένα κανονικό πολιτικό κόμμα;
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
- Δείτε από τον Κανονισμό Μαθητικών Κοινοτήτων το γλωσσάρι (σελ. 13) και μάθετε για τις κοινωνικές ομάδες και τους θεσμούς που αναπτύσσονται στο σχολείο. Στη συνέχεια διαβάστε τα άρθρα 3 και 6 του Κανονισμού, που αναφέρονται στα όργανα και τις δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, καθώς και το άρθρο 5, που αναφέρεται στο ρόλο της μαθητικής κοινότητας στα πειθαρχικά θέματα των μαθητών.
- Ο Ελευθεροτεκτονισμός (μασονία) και η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ: παραδείγματα σύγχρονων κλειστών κοινωνικών ομάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου