4.1-4.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
ΘΕΩΡΙΑ:
- Τι είναι οι κοινωνικοί θεσμοί και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά τους; Φέρτε παραδείγματα διάφορων κοινωνικών θεσμών
- Γιατί είναι αναγκαίοι οι κοινωνικοί θεσμοί; Διαλέξτε ένα θεσμό και τεκμηριώστε την αναγκαιότητά του.
- Τι είναι θεσμοποίηση και τι θεσμοθέτηση; Φέρτε ένα παράδειγμα.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
- Διαβάστε το κείμενο αυτό σχετικά με το θρησκευτικό και πολιτικό γάμο και δείτε πότε έγινε η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου. Ποιες κοινωνικές ανάγκες εξυπηρετεί ο καθένας από τους δύο αυτούς θεσμούς;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου