10.1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Στο μάθημα αυτό περιέχονται αρκετά συμπληρωματικά στοιχεία, που δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Από αυτά, διαβάστε οπωσδήποτε για τους βουλευτές επικρατείας, τα βουλευτικά κωλύματα/ασυμβίβαστα, τη βουλευτική ασυλία και τις συνεδριάσεις της Βουλής. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμο να περιηγηθείτε στους προτεινόμενους συνδέσμους από την επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής.

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (pdf)]
[ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]


ΘΕΩΡΙΑ:
- Τι γνωρίζετε για τον αριθμό βουλευτών της χώρας, κάθε εκλογικής περιφέρειας και για τους βουλευτές Επικρατείας;
- Ποια είναι τα προσόντα για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής;
- Τι γνωρίζετε για τα βουλευτικά κωλύματα και τα βουλευτικά ασυμβίβαστα;
- Τι γνωρίζετε για τη βουλευτική ασυλία;
- Τι δικαιώματα έχουν οι βουλευτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους;
- Τι είναι η βουλευτική περίοδος και ποια η διαφορά της από τη βουλευτική σύνοδο;
- Αναφέρατε τα είδη των συνεδριάσεων της Βουλής.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
- Βουλευτές (επίσημη ιστοσελίδα Βουλής)
- Η λειτουργία της Βουλής (επίσημη ιστοσελίδα Βουλής)
- Βουλευτικές περίοδοι και εκλογικά αποτελέσματα από το 1974 και εξής ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Εν όψει του επαναληπτικού διαγωνίσματος στο κεφάλαιο 10, αναρτώ ένα φυλλάδιο με συμπληρωματικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις αφορούν κυρίως όσα θέματα παρουσιάστηκαν στην τάξη, αλλά δεν περιέχονται στο σχολικό βιβλίο. Αναφέρονται όμως και κάποια που περιέχονται, αλλά κάπως πιο συστηματοποιημένα. Τα περιεχόμενα συμπτύχθηκαν σε μία σελίδα. Το φυλλάδιο θα μοιραστεί και στην τάξη.

Δείτε, κατεβάστε και εκτυπώστε το φυλλάδιο από εδώ.

10.1.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Στο μάθημα αυτό περιέχονται αρκετά συμπληρωματικά στοιχεία, που δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, κυρίως για ενημέρωση. Από αυτά, διαβάστε όσα αφορούν τις ερωτήσεις/επερωτήσεις (και τις επίκαιρες), την προκαταρκτική εξέταση, την εξεταστική επιτροπή, καθώς και τα συμπληρωματικά για το διορισμό της Κυβέρνησης και την πρόταση δυσπιστίας.