10.1.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Στο μάθημα αυτό περιέχονται αρκετά συμπληρωματικά στοιχεία, που δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, κυρίως για ενημέρωση. Από αυτά, διαβάστε όσα αφορούν τις ερωτήσεις/επερωτήσεις (και τις επίκαιρες), την προκαταρκτική εξέταση, την εξεταστική επιτροπή, καθώς και τα συμπληρωματικά για το διορισμό της Κυβέρνησης και την πρόταση δυσπιστίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου