10.1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Στο μάθημα αυτό περιέχονται αρκετά συμπληρωματικά στοιχεία, που δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Από αυτά, διαβάστε οπωσδήποτε για τους βουλευτές επικρατείας, τα βουλευτικά κωλύματα/ασυμβίβαστα, τη βουλευτική ασυλία και τις συνεδριάσεις της Βουλής. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμο να περιηγηθείτε στους προτεινόμενους συνδέσμους από την επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής.

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (pdf)]
[ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]


ΘΕΩΡΙΑ:
- Τι γνωρίζετε για τον αριθμό βουλευτών της χώρας, κάθε εκλογικής περιφέρειας και για τους βουλευτές Επικρατείας;
- Ποια είναι τα προσόντα για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής;
- Τι γνωρίζετε για τα βουλευτικά κωλύματα και τα βουλευτικά ασυμβίβαστα;
- Τι γνωρίζετε για τη βουλευτική ασυλία;
- Τι δικαιώματα έχουν οι βουλευτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους;
- Τι είναι η βουλευτική περίοδος και ποια η διαφορά της από τη βουλευτική σύνοδο;
- Αναφέρατε τα είδη των συνεδριάσεων της Βουλής.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
- Βουλευτές (επίσημη ιστοσελίδα Βουλής)
- Η λειτουργία της Βουλής (επίσημη ιστοσελίδα Βουλής)
- Βουλευτικές περίοδοι και εκλογικά αποτελέσματα από το 1974 και εξής Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου