5.2 ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α'

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
ΘΕΩΡΙΑ:
- Ποια είναι η λειτουργία της οικογένειας ως φορέα κοινωνικοποίησης;
- Πότε λειτουργούσε αποτελεσματικότερα η οικογένεια ως φορέας κοινωνικοποίησης του ατόμου, παλαιότερα ή σήμερα και γιατί;
- Ποια είναι η λειτουργία του σχολείου ως φορέα κοινωνικοποίησης;
- Πότε ήταν μεγαλύτερη η επίδραση του σχολείου στο άτομο ως προς την κοινωνικοποίησή του, παλαιότερα ή σήμερα και γιατί;
- Ποια είναι η λειτουργία της θρησκείας ως φορέα κοινωνικοποίησης;
- Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος της θρησκείας στην κοινωνικοποίηση του ατόμου σε κάθε εποχή;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ:
- Κοιτάξτε το σκίτσο του βιβλίου 5.2 και την περιγραφή της οικογένειας ως φορέα κοινωνικοποίησης. Ποιες από τις λειτουργίες του φορέας της οικογένειας δεν επιτελούνται σωστά λόγω της τηλεόρασης;
- O θεσμός του οικιακού σχολείου (home schooling), που υπάρχει στην Αμερική. Δείτε αυτό το βίντεο και πείτε τη δική σας γνώμη για το θεσμό αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου