ΜΑΘΗΜΑ 3ο: 1.2-1.3 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (pdf)]
[ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
[ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: Αντικοινωνική συμπεριφορά]
[ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: Η επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος]
ΘΕΩΡΙΑ:
- Τι εννοούμε όταν λέμε ότι μια κοινωνία είναι αυτόνομη; (σελ. 13, παρ. 1)
- Τι εννοούμε όταν λέμε ότι μια κοινωνία είναι μεταβαλλόμενη; (σελ. 13, τέλος παρ. 2)
- Με ποιους τρόπους οργανώνεται και λειτουργεί μια κοινωνία; (σελ. 13 παρ. 2)
- Τι είναι τα ατομικά και τι τα κοινωνικά χαρακτηριστικά; (σελ. 13, 1.3, παρ. 1)
- Πώς διαμορφώνεται η σχέση ανάμεσα στο άτομο και στην κοινωνία; (σελ. 13, τέλος)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ:
- Φέρτε παραδείγματα που δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία είναι συγχρόνως αυτόνομη και μεταβαλλόμενη.
- Παρατηρήστε τη φωτ. 1.3 (σελ. 13) και δείξτε την αλληλεπίδραση ατόμου-κοινωνίας μέσα από το κίνημα του ειρηνισμού:
α) Πώς η κοινωνία και τα όσα συμβαίνουν σ' αυτήν έχει επιδράσει στα άτομα αυτά, ώστε να εκδηλώνονται με τον τρόπο που βλέπετε;
β) Πώς τα άτομα αυτά επιδρούν στην κοινωνία, με τον τρόπο που αντιδρούν; Έχει δηλαδή κάποιο αποτέλεσμα η αντίδρασή τους;
- Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο για την αντικοινωνική συμπεριφορά και δείξτε την αλληλεπίδραση ατόμου - κοινωνίας:
α) Μήπως υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι για τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα άτομα αυτά;
β) Τι συνέπειες έχει η συμπεριφορά των ατόμων αυτών στην κοινωνία που ζουν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου