ΜΑΘΗΜΑ 7ο: 3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (pdf)]
[ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
[ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: Προβλήματα στην εργασία - B]

ΘΕΩΡΙΑ:
- Τι είναι η κοινωνική θέση και τι σχέση έχει με την εξουσία που έχει το άτομο σε μια κοινωνική ομάδα; (σελ. 21, αρχή 1ης παρ. και αρχή 2ης παρ.)
- Ποια ονομάζονται εκ γενετής και ποια τα επίκτητα κοινωνικά χαρακτηριστικά και σε τι είδους κοινωνικές θέσεις οδηγούν; Δώστε παραδείγματα. (σελ. 21 τελευταία παρ., σελ. 22 πρώτη παρ.)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ:
- Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με τα προβλήματα στην εργασία και προβληματιστείτε για το αν ο προϊστάμενος αντιμετώπισε σωστά την εργαζόμενη που δεν απέδιδε καλά. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο λόγος της αντιμετώπισης αυτής; (σκεφτείτε την κοινωνική θέση και την εξουσία του ατόμου σε κάθε κοινωνική ομάδα)
- Πριν λίγα χρόνια ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας διόρισε επικεφαλής μιας δημόσιας υπηρεσίας το γιο του, ο οποίος είχε όντως τα προσόντα για τη θέση αυτή. Ο λαός όμως διαμαρτυρήθηκε έντονα. Γιατί; (σκεφτείτε τα είδη των κοινωνικών χαρακτηριστικών)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Μαύρη εργασία για 2500 μετανάστες στην Άρτα (σχετικό με τις δοτές κοινωνικές θέσεις στη σύγχρονη εποχή)
Η γενιά των 700 ευρώ (σχετικό με την αδυναμία κατάκτησης κοινωνικών θέσεων ανάλογων με τα επίκτητα χαρακτηριστικά των νέων -το άρθρο γράφτηκε πριν την οικονομική κρίση, σήμερα θεωρείται ικανοποιητικός τέτοιος μισθός...-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου