4.3-4.4: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΩΝ

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
ΘΕΩΡΙΑ:
- Ποιο φαινόμενο παρατηρείται όταν είναι λίγοι οι θεσμοί που λειτουργούν σε μια κοινωνία; Δώστε ένα παράδειγμα.
- Δώστε ένα παράδειγμα κύριας και δευτερεύουσας λειτουργίας ενός κοινωνικού θεσμού.
- Δώστε ένα παράδειγμα φανερής και κρυφής λειτουργίας ενός κοινωνικού θεσμού.
- Σε τι διαφέρει η δευτερεύουσα από την κρυφή λειτουργία των κοινωνικών θεσμών;
- Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται αλλαγή των κοινωνικών θεσμών; Δώστε παραδείγματα.
- Τι συνέπειες έχει η αλλαγή ενός κοινωνικού θεσμού; Δώστε παράδειγμα.
- Πότε καταργείται ένας κοινωνικός θεσμός; Δώστε παραδείγματα.
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
- Προβληματιστείτε για τις κρυφές λειτουργίες των αθλητικών θεσμών και κυρίως του πρωταθλητισμού. Βοηθητικά υλικό από το διαδίκτυο:
Πρωταθλητισμός: μια παρεξηγημένη έννοια
Σύγχρονος πρωταθλητισμός και ντόπινγκ
- Κατάργηση θεσμών: ποιές ανάγκες δεν εξυπηρετούσε ο θεσμός του πανεπιστημιακού ασύλου και καταργήθηκε; Βοηθητικά υλικό από το διαδίκτυο:
Κατάρτηση ασύλου διά της... παράλειψης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου