5.2 ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Β'

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
ΘΕΩΡΙΑ:
- Πώς λειτουργεί το κράτος ως φορέας κοινωνικοποίησης;
- Πώς λειτουργεί η παρέας ως φορέας κοινωνικοποίησης;
- Εξηγείστε τη σημασία του όρου Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
- Πώς επηρεάζουν τα ΜΜΕ τη διαδικασία κοινωνικοποίησης του ατόμου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου