4.5: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
ΘΕΩΡΙΑ:
- Ποιες είναι οι μορφές του θεσμού της οικογένειας; Ποιες από αυτές θεωρούνται παραδοσιακές και ποιες σύγχρονες; Συναντάμε στην εποχή μας παραδοσιακές μορφές οικογένειας;
- Ποια είναι τα αίτια της υπογεννητικότητας; Ποιο από αυτά θεωρείτε πιο σημαντικό και γιατί;
- Τι συνέπειες μπορεί να έχει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και πόσο σημαντικές είναι αυτές για την επιβίωση ενός έθνους;
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
- Παράδειγμα σύγχρονης εκτεταμένης οικογένειας: η οικογένεια Duggar στην Αμερική. video, website
- Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης: αναφορά του γερμανικού περιοδικού Spiegel (Αύγουστος 2011)
- Ισλάμ και Ευρώπη: βίντεο με επεξήγηση του δημογραφικού προβλήματος καθώς και στοιχεία για την εξάπλωση του ισλαμισμού στην Ευρώπη
- Κοσσυφοπέδιο: η ιστορία της χώρας από την wikipedia. Πώς η πληθυσμιακή αλλοίωση οδήγησε στην ανεξαρτητοποίησή του, από το ιστολόγιο debatum. (αναφορά στην υπογεννητικότητα των σερβικών πληθυσμών, χωρίς, ωστόσο, να θεωρείται ο κύριος παράγοντας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου