9.2 ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Στο μάθημα περιέχονται και κάποια στοιχεία εκτός σχολικού βιβλίου.

[PDF]


[ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ]

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρχή μυστικότητας (απόψεις για την κατάργηση της αρχής της μυστικότητας από την ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας)
Αρχή καθολικότητας και συνταγματικότητα συμμετοχής αλλοδαπών (άρθρο για τη σχέση της αρχής της καθολικότητας με τη συνταγματικότητα της συμμετοχής αλλοδαπών στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης)
Αρχή αυτοπρόσωπης άσκησης και ψήφος κατοίκων εξωτερικού
Αρχή μυστικότητας και ψήφος κατοίκων εξωτερικού (ανάλυση σχετικά με το πρόβλημα της μυστικότητας της ψήφου στην περίπτωση των κατοίκων του εξωτερικού)
Ψήφος αποδήμων και παράβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο για τη σχετική απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου)
Αρχή ισότητας της ψήφου και παραβιάσεις της (άρθρο σχετικά με άγνωστες πτυχές παραβίασης της ισότητας της ψήφου)
Αρχή ισότητας της ψήφου και απλή αναλογική (άρθρο με δύο απόψεις για τη σχέση της ισότητας της ψήφου και του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής
Ιστορία της ψήφου και αρχή μυστικότητας (άρθρο με ιστορικά στοιχεία για τον τρόπο ψηφοφορίας στην Ελλάδα και αναφορά στις παραβιάσεις της αρχής της μυστικότητας)
Αρχή υποχρεωτικότητας της ψήφου και συνέπειες αποχής (άρθρο με πρακτικά παραδείγματα για τις συνέπειες της αποχής στα εκλογικά αποτελέσματα)
Μη τήρηση υποχρεωτικότητας της ψήφου (άρθρο για τις συνέπειες της αποψής από την ψηφοφορία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου