Σχολικό βιβλίο

Tο σχολικό βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για τη Γ' Γυμνασίου (έκδοση 2017).

Κατεβάστε τo από εδώ.