ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (3.4)

ΘΕΩΡΙΑ:
- Τι ονομάζουμε κοινωνική διαστρωμάτωση; Τι είδους κοινωνική διαστρωμάτωση υπήρχε στη παλαιότερες κοινωνίες και τι σήμερα; Δώστε παραδείγματα.
- Πώς δημιουργείται κοινωνική ανισότητα, εξαιτίας της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και πώς μπορεί αυτή να αντιμετωπιστεί;
- Τι ονομάζουμε κοινωνική κινητικότητα και ποια είναι τα είδη της;
ΠΡΑΚΤΙΚΑ:
- Η κοινωνική διαστρωμάτωση την εποχή του Σόλωνα: τι είδους ήταν με βάση το άρθρο αυτό; (Διαβάστε από την ενότητα "Νομοθέτης" την παράγραφο "Τα νομοθετικά μέτρα..."
- Μια οικονομική κρίση, όπως η πρόσφατη στην Ελλάδα, έχει συνέπειες στην κοινωνική κινητικότητα;