Περί του ιστολογίου

Στο ιστολόγιο αυτό, που επιμελείται ο καθηγητής στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας Νίκος Θεοτοκάτος, θα δημοσιεύεται βοηθητικό υλικό για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, που διδάσκεται στην Γ΄Γυμνασίου.

Σκοπός του ιστολογίου είναι καταρχήν να βοηθήσει τους μαθητές στην καλύτερη κατανόηση των περιεχομένων του σχολικού εγχειριδίου. Για το λόγο αυτό υπάρχουν ανακεφαλαιωτικά διαγράμματα των περιεχομένων του κάθε μαθήματος. Τα διαγράμματα φυσικά είναι βοηθητικά και δεν αντικαθιστούν εξ ολοκλήρου το σχολικό βιβλίο. Κατά καιρούς θα εμπλουτίζεται το κάθε μάθημα με προσθήκη σχετικών με αυτό συνδέσμων από το διαδίκτυο.

Παράλληλα όμως το ιστολόγιο αυτό ευελπιστούμε να φανεί χρήσιμο και για τους συναδέλφους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα, καθώς θα μπορούν να κατεβάσουν το υλικό, το οποίο διατίθεται ελεύθερα, και να το χρησιμοποιήσουν όπως κρίνουν, για την καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.